Ronaaldoon Sadrkaa Ol’aanaa Irra Jiraachuu Isaa Ibse

0
762

Kristiyaanoo Ronaaldoon seenaa isaa keessatti akka amma taphataarutti kubbaa miilaa taphtee ykn itti milkaayee takkaa hinbeeku. Akka ibsa taphataa Riyaal Maadriid kanatti, sadarkaan amma irra jiru ol’aanaa ta’uu bira ce’ee badhaasaa kamuu argachuuf kan hinsodaanne ta’uu dubbata.

Ronaaldoon marsaa tapha bara 2014/15 haala addaan eegale. Goolii roobsuudhaanis ufii isaatiif milkii, garee isaas injifannoo injifannoo irraan gonfachiisaara. Ronaaldoon, ganna 29, tapha 17 taphatee goolii 23 laakkofsiisuudhaan Riyaal Maadriid muummee La Liigaa irra akka taa’u gargaareera. Gareen Maadriid duruu gara marsaa 16 Shaampiyoonaa Awrooppaatti [Champions League] ce’e. Kuni kan ta’e taphani marsaa osoo hingoolabamin.

‘Haalli amma irra jiru tarii kan kana dura dabre irra caalaa ta’uu hinoolu  jedheen amana. Garuu, yeroo hunda raawii fi hujii koo isa dabre irra daran fooyyeffachuuf dalaga, tattaafadha,’ jechuun gabaastotatti hime Ronaaldoon. Kana kan dubbate yeroo badhaasa ‘Marca Pichichi’ fi ‘Alfredo di Stefano’ taphataa goolii heddu galchee  fi tapahtaa caalaa bara 2014 La Liigaa fudhateedha.

Itti dabaluudhaanis, ‘barachuu fi cimee hojjachuu itti fufa akkuma hanga ammaatti godhaa ture’ jedhe.

Ronaldoon bara kanas Maanu’eel Nu’eer, Li’oneel Mesii fi Aryaan Rooben injifatee tapahataa addunyaa kubbaa miilaa bara 2014 ta’uun isaa hinhafu amantaa jedhuti dabalaa dhufeera.

Porchugaalii fi Argeentiinaan [Ronaaldoo fi Mesii] staadiyoomii ‘Old Trafford’ biyya Ingiliiziitti Sadaasaa 18 wolfalamii adeemsisuuf deeman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.