HAARAWA

Dhugaatiin sukkaarri itti heddummaate dhibee sukkaaraa, onneefi kaansariif balbala saaqa

0
Waan hedduu mi’aayu ykn sukkaara qabu jaalattuu? Itti yaadaa. Qorannon heddu yeroo adda addaatti kan ifa godhe nyataafi dhugaatiin sukkaarri itti dabalame fayyaa namaatiif...

Tarkaanfiin Irreecha Finfinnee fi Arsadii irratti fudhatame qaama sabboonummaa, tokkummaa fi...

0
Abbootiin Gadaa bitamuu ykn shira PPn gowwoomuu hin oolle Irreechi Hora Finfinnee fi Arsadii, inni bara 2020/13, irreeffatamee irra yaadatame waan jedhutu ibsa. Kunis sababa...

Ministerri Saayinsii fi Barnoota Sad Ol’aanaa raajii qabatee as baye!

0
Fiigicha Irreecha irratti alaabaa ABO (Oromoo) qabachuu dhoorgan. Ajab jenne. Sun gahaa hin taane. Wanti biraa qophaayes jira adaa; nutu quba hin qabne malee....

SIYAASA

Tarkaanfiin Irreecha Finfinnee fi Arsadii irratti fudhatame qaama sabboonummaa, tokkummaa fi...

0
Abbootiin Gadaa bitamuu ykn shira PPn gowwoomuu hin oolle Irreechi Hora Finfinnee fi Arsadii, inni bara 2020/13, irreeffatamee irra yaadatame waan jedhutu ibsa. Kunis sababa...

Paartii bu’uuressuuf mallattoo barbaachisuu gara 4000 ol guddisuun bibixxiilamiinsa hir’isuu mala

0
Naannoo Oromiyaatti paartii haarawa bu'uuressuuf mallattoon 750 gayaa ture. Maqaa paartii biyyoolessaa jedhu gonfachuuf mallattoo 1500 wolitti qabachuu qofa gaafata ture. Kun, sadarkaa Oromiyaattis...

Manniin barnootaa 32 ol keessatti qormanni kutaa 12ffaa hatameera

0
Gosi barnootaa hatamee fi qabxiin galmeeffame bakka hundatti wolfakkaata. Kun  qormaannii Finfinnee irratti hatamuu isaa mirkaneessa. Manniin barnoota naannoo Amaaraa qormanni itti hatame ykn deebiin...

DIINAGDEE

Dhaabbileen dhuunfaa (PLC) naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye

0
Dhaabbileen dhuunfaa (Kubbaaniyaaleen PLC) gibira mootummaa naannoo keessatti bu'uureffataniif akka kaffalan manni federeshiinii Itoophiyaa murteesse. Woggottan hedduuf, bifa heera biyyattii cabseen, dhaabbileen dhuunfaa gibira...

Qabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa qarshii biliyoona...

0
Pirojeektiin Xaanaa Balas yeroodhaan xumuramee hujitti galuu dhabuun isaa Itoophiyaa kasaaraa qarshii biliyoona 8.4'f saaxile. Rakkoon kuni kan mudate warshaan shukkaaraa kuni ijaaramee yeroodhaan...

Sheek Allaamuddiin (MIDROC) hayyamni worqii Laga Danbii akka haaromuuf gaafate

0
Kubbaaniyaan MIDROC Gold Mine PLC, qabeenya Allaamuddiin,  hayyamni worqii Laga Danbii, Godina Gujii, akka haaromuuf Ministera Albuudaa gaafatuun isaa beekame. Gaafiin kuni kan dhiyaate...

SAAYINSII

Ministerri Saayinsii fi Barnoota Sad Ol’aanaa raajii qabatee as baye!

0
Fiigicha Irreecha irratti alaabaa ABO (Oromoo) qabachuu dhoorgan. Ajab jenne. Sun gahaa hin taane. Wanti biraa qophaayes jira adaa; nutu quba hin qabne malee....

Itoophiyaan Interneetii danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte

0
Akka dhaabbanni Freedom House jedhamu kan dhimmoota mirga dhala namaa, walabummaa dimookraasii fi siyaasaa hojjachuun beekkamu gabaasa qorannoo isaa kan bara 2017 baasetti: Itoophiyaan...

Oromiyaa keessatti barnoonni sad.1ffaa Afaan Oromoo qofaan akka kennamu murtaaye

0
Manniin barnoota dhunfaa Oromiyaa keessa jiran hundi barnoota sadarkaa 1ffaa Afaan Oromoo fi imaammata barnoota Oromiyaa qofaan akka laatan murtaaye. Murtiin kuni kan darbe...

ISPOORTII

Piriimer Liigii Cheelsiin, La Liigaa Riyaal Maadriid, Shaampiyoonsi Liigii Baarseloonaan akka...

0
Taphoonni Piriimer Liigii Ingiliizii fi liigota Awurooppaa biroo qabsoo liigiicha moo’achuuf taasisan haalaan cimsanii itti fufanii jiru. Jalqabaa kaasee hanga dhumaatti dhimmi deeggartootaa kilabootaa...

Atleet Eebbisaa Ijjiguu fiigicha Kanaadatti geggeeffame irratti Woyyaanee balaaleffate

0
Atleet Eebbisaa Ijjiguu fiigicha Maaratooni Kubeek (Kanadatti) geggeeffame irratti harka isaa lamaan olqabuudhaan mormii mootummaa Woyyaaneef qabuu fi deeggarsa qabsoo Oromoof  ibse. Ebbisaan mallattoo...

Atleet Lammii Birhaanuu fi Atsadee Baayyisaa maaratoonii Boostan injifatan

0
Atleetonni Oromoo wolmorkii maaratoonii Boostan, Ameerikati geggeeffame mooátan. Atleetonni keenya dhiiraa-dubartiin magaalaa Boostan kan dhuunfatan woggootta heddu booda. Atleet Lammii Birhaanuu fiigicha maaratoonii Boostan saáa...

FAYYAA

Dhugaatiin sukkaarri itti heddummaate dhibee sukkaaraa, onneefi kaansariif balbala saaqa

0
Waan hedduu mi’aayu ykn sukkaara qabu jaalattuu? Itti yaadaa. Qorannon heddu yeroo adda addaatti kan ifa godhe nyataafi dhugaatiin sukkaarri itti dabalame fayyaa namaatiif...

Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman

0
Lubbuun barattoota Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataa guyyaa har'aa naannoo magaalaa Cirootti dhaqqabeen galaafatameera. Konkolaataan humna isaatii olitti barattoota 40 fe’ee imalaa ture garagaluu isaati...

Balaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaanii...

0
Balaan tuulaa kosii (hubba) magaalaa Finfinnee naannoo Reephiitti uumame hanga ammaatti  lubbuu namoota 65 olii galaafatchuun isaa beekame. Namoonni achibuuteen isaanii hin beekamni heddu....

BASHANNANA

Irreessi Hara Arsadiifi biyyoota addunyaa garagaraa keessatti bifa oo’aan kabajame

0
Irreessi bara 2015 Bishooftuu (Hara Arsadii) fi biyyoota addunyaa garagaraa keessatti bifa hedduu oo'aa ta'een kabajame. Bara kana Irreessi Oromiyaa magaalaa Bishooftuutti, Hara Arsadii,...

Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf

0
Dargaggoonni Oromo “Oromo Voice International OVI" (Sagalee Oromoo Idl-addunyaa), sagantaa agarsiisa aadaa mataduree Tokkummaa jedhuun Onkoloolessa 11 bara 2015 Toroontotti qopheessuuf qophii irra jiraachuu...

Fiilmiin Ajaa’iba jedhamu magaalota Amerikaatti daawwannaaf dhiyaatuuf

0
Fiilmiin Afaan Oromoo Ajaa'iba jedhamu Ebla 4 magaalaa Chikaagootti ummataaf dhihaata, akka ibsa daayireektarichaa Saamson Maarqoositti. Akka Saamson VOA Afaan Oromootti himetti qabiyyeen fiilmii Ajaa'ibaa jireenya...
125,896FansLike
12,700FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe