Hoogganoonni DhDUO fi hojjattoonni mootummaa Finfinnee jiraatan ijoollee isaanii manniin barnoota...

0
Manniin barnootaa barnoota Afaan Oromoon laatan Finfinnee keessatti eebbifamuun isaanii oduu gammachiisaadha. Waan hedduu nama abdachiisuu fi nama jajjabeessuudha. Akkuma hoogganoonni DhDUO jedhan, xiqqqaattus,...

Oromiyaa keessatti Afaan Oromoon barachuufi hojjachuun dhiphataa dhufeera

0
Yeroo Afaan Oromoo afaan hujii magalaa Finfinnee fi mootummaa federaalaa godhuuf qabsoon cimaan godhamu kanatti guddinni Afaan Oromoo nannoo isaa keessatti xiqqaataa, carraan afaan...

Dhaabbanni teessoo IP biyyoota Afrikaaf laatu seera mootummoota intarneetii ugguran ittiin...

0
Afrinic, dhaabbanni dachii Afrikaatti teessoo IP (Internet Protocol) laatuu, mootummoota ajandaa siyaasaa geggeeffachuudhaaf jecha ummata irratti intarneetii cufan adabuudhaaf sochii eegaluu isaa beeksise. Akka...

Saayinsistoonni Jarmanii ‘aduu namtolchee’ irratti qorannoo taasisaa jiru

0
Qorattoonni biyya Jarmanii ‘aduu namtolchee guddittii addunyaa’ waan jedhanii moggaasan irratti qorannoo addaddaa geggeessaatiin jiru. Qorannoon kuni kan geggeeffamaa jiru buufata qorannoo naannoo Kolanitti...

Boru seenahuu jalaa bayuu feetaa? Gorsa kanniin fudhadhuu irratti hojjadhu

0
Waa hunda al tokkoon beekuun hindanda’amu. Xiqqeenyatti, yeroo ijollummaa, wontuma ijoolleen beektu beekna. Waan fundura dhufu wonti irraa quba qabu tokko hinjiru. Yeroo dargaggummaas...

Sanyiin leencaa kanniin biroon adda ta’uu hin oolu jedhame bosona Baalee...

0
Qorattoonni sanyii leencaa yeroo dheera dura badeera jedhamee amanamaa ture bosona Baalee keessatti argan. Sanyii leencaa kana kaameraa isaatiin kan qabe, Çağan Şekercioğlu, qorataa...

Woyyaaneen seera viidiyoo, suuraa fi barreeffama ajjeechaa isii saaxilu intarneetiirratti gadi...

0
Seera yakkaa haarofni Woyyaaneen baasuudhaaf tirtiraa jirtu keeyyata viidiyoolee, suuraa fi barreeffama 'fincila, hookaraa fi wolitti bu'iinsa' uumuu malu jettu intarneetii irratti gadi lakkisuun yakkaan...

Bloomberg | Twitter & WhatsApp Down in Ethiopia Oromia Area After...

0
Internet messaging applications such as WhatsApp haven’t worked for more than a month in parts of Ethiopia that include Oromia region, which recently suffered...

Dawaa HIV guutummatti baalleessuu danda’u argachutti dhihaanne jedhu saayinsistoonni

1
Dhukkubni HIV/AIDS woggoota hedduuf magaalaafi baadiyaa addunyaa hunda keessa burraaqaa erga turee booda dawaa antiretroviral therapy (ART) jedhamuun hanga tokkos ta’u lugaamameera. Fedhiin saayinsistootaa,...

Fayyadamtoonni Facebook biliyoona 1.5 dhaqqaban

0
Dhaabbanni Facebook addunyaa irratti namoonni biliyoona 1.5 fayyadamtoota Facebook akka ta’an ibseera. Kana jechuun %30 dhala-namaa kanniin umriidhaan 15 – 65 jidduu jiranii fayyadamtoota...
110,804FansLike
12,400FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe