Sheek Allaamuddiin (MIDROC) hayyamni worqii Laga Danbii akka haaromuuf gaafate

Woggaa woggatti Oromiyaan galii kubbaaniyaa albuudaa irraa argachuun isii irra ture naannoo qarshii miliyoona 427 dhabdi. Haala kana keessatti hayyama Laga Danbii haaromsuun ummata fayyadamaa taasisuu osoo hin taane maqaa investimentiin saamsisuudha.

0
563

Kubbaaniyaan MIDROC Gold Mine PLC, qabeenya Allaamuddiin,  hayyamni worqii Laga Danbii, Godina Gujii, akka haaromuuf Ministera Albuudaa gaafatuun isaa beekame. Gaafiin kuni kan dhiyaate woliigalteen woggaa 20’f ture bara 2018 waan dhumatuuf. Woliigalteen haarofni ni mallattaya taanaan kana boooda, tarii woggaa 20 biraatiif, Laga Danbii kan elmatu Sheek Allaamuddiin ta’a jechuudha.  Dhimmi hayyama kana haaromsuu kan jiru harka Ob. Tewodiroos Gabraigzaabeer, itti aanaa Ministera Albuudaati.

Bara 1997 MIDROC worqii Laga Dambii mootummaa Itoophiyaa irraa Birrii miliyoona 172 bite. MIDROC  woggaa kudhan keessatti Doolaara Ameerikaa miliyoona 500 worqii Laga Dambii gurguree argate. Kuni kan MIDROC amane. Dhugatti garuu faaydaan Laga Danbii irraa argamaa ture dachaa hedduun waan MIDROC gabaase kan caalu ta’uu isaati kan kan taajjabdoonni dubbatan.

Isa Laga Dambiin alatti worqii Saakarroos (godina Gujii) fi Beenishaangul Gumuz kan gurgurataa jiru MIDROC dha. MIDROC’n alatti kubbaaniyaaleen naannoo dhibba tokkotii kalaayanidha worqii baasuu irratti bobba’anii kan jiran. KEFI fi Ezana kannii keessaa isaan tokko.

Itoophiyaan woggatti Doolaara Ameerikaa 350 oli alergii worqii irraa argatti. Worqiifi albuudni biyyattiif madda sharafa biyya alaa ta’an baay’inaan kan bayan Oromiyaa keessaati. Faaydaa isaa kan haamataa jiru mootummaa naannoo Oromiyaafi Oromoo miti, garuu. Galiin hundi kan yaa’u gara kiisa mootummaa federaalaafi kubbaaniyaalee dhuunfaatti.

Faaydaan biraa hafee, kubbaaniyaaleen seektara albuudaa irratti bobba’an gibira kan hin kaffaleefi waadaa mootummaaf seenan kan hin kabajne ta’uu isaati kan ob. Gammachuu Dubbisoo, daayireektarri Waajjira Oodiitii Itoophiyaa, koree toohannoo paarlaamaatti kan himan. Akka gabaasa Ob. Gammachuutti naannoon Oromiyaa dhaabbilee albuuda baasuu irratti bobba’an irraa woggaa tokko keessatti (bara 2013) qarshii miliyoona 427 argachuun isiirra ture dhabe. Haala kana keessatti hayyama Laga Danbii haaromsuun ummata fayyadamaa taasisuu osoo hin taane maqaa investimentiin saamsisuudha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.