Investimentiin kubbaaniyaalee biyya-alaan Itoophiyaa keessatti godhamu %20 gadi bu’e

0
Investimentiin biyya-alaa irraa gara Itoophiyaatti seenu baatii jahan darban keessa dhibbeentaa digadamaan (%20) gadi bu'uun isaa beekame. Itoophiyaan baatii 6 dabran keessaa sochii investimentii...

Iyyannoon hojii (CV’n) dalagaa argachuudhaaf nama gargaaru qabxiilee sagal guutuu qaba

2
Namoonni kan barataniif waan hedduuf. Dalagaa argachuufi woraqaa isaanitti dhimma bayanii jireenya fooyyeffachuun sababa isa tokko. Shakkii tokkoon alatti, baratanii dalagaa argatanii uf, maatiifi...

Jireenyatti milkaayuu fi milkaayuu dhabuu kan murteeessu amala malee sanyii namaa...

0
Hojjadhee naaf hindabru jedhaa cinqamtuu?Barnoonnis naaf hinta’u jedhaa jeeqamtuu? Namoonni dalagaanis ta’ee barnootaan milkaayan sanyii ‘jiinii’ addaa qabu jettanii amantuu? Irra deddeebi’aa yaadaa. Maaliif...

Itoophiyaan qabeenya konkolaataan addunyaa irratti sadarkaa 186ffaa irratti argamti

0
Mootummaan Itoophiyaa konkolaataa biya alaatii seenan irratti qaraxa hanga %300 gayu kan gatu taúun isaa beekame. Qaraxni hangas guddatu kuni gatiin konkolaataa biyyattii keessatti...

Seektariin turizimii jeeqamuun isaa kasaaraa diinagdee dhaqqabsiisuu fi Woyyaanee sharafa biyya-alaa...

0
Fincila ummataa yeroo woggaa tokkoo oliif geggeeffamaa tureen wolqabatee seektariin turizimii Itoophiyaa haalaan jeeqamuun isaa beekame. Balaan seektarii turizimii biyyattii irra gaye kuni mootummaa...

Investaroonni biyya-alaa mootummaa Woyyaanetti dudda kennaa jiru

0
Maqaa investimentiin mootummaan Woyyaanee ummata buqqisaa, garuu investaroota biyyaa fi biyya alaa albuudaa fi lafaan badhaasaati kan ture. Amma garuu, mootummaan Woyyaanee quba miilaan...

Naannoo Gambeellaatti Investaroonni lafa heektaara kuma heddu ‘dogoggoraan’ fudhatan jedhaman akka...

0
Bulchiinsa naannoo Gambeellaatti investaroonni 100 lafa heektaara kuma heddutti laakkawamu maqaa investimentiin fudhatan akka deebisan gaafataman. Murtee kana irra gayuu isatiif sababni mootummaan naannichaa...

Taaksiin Finfinnee tankaarfii hujii dhaabuu cimaa fudhachuudhaan mootummatti bowwoo biraa fidan

0
Seera taaksii haarawa mootummaan Gurraandhala 22, 2016 hujii irra oolche mormuudhaan taaksiin magaalaa Finfinnee guyyaa har’aa tankaarfii hujii dhaabuu fudhataniiru. Gatiin boba'aas akka hir'atu...

Oromiyaan dhaabbilee albuudaa irraa argachuu kan qabdu woggatti qarshii miliyoona 427...

1
Naannoon Oromiyaa dhaabbilee albuuda baasuu irratti bobba'an irraa woggaa tokko qofa keessatti (bara 2013) qarshii miliyoona 427 argachuun isiirra ture dhabuun isii ibsame. Kana...

Finfinnee keessatti lafti meetir iskuweerii 242 qarshii miliyoona 86’tti gurguramte

0
Gurgurtaa caalbaasii lafa magaalaa Finfinnee tibbana geggeeffameen lafti meetir iskuweerii 242 qarshii miliyoona 86’tti gurguramuun isii beekame. Lafti nuusa heektaaraa hin caalle tuni kan...
110,804FansLike
12,400FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe