Alamuu Gammachuu maaraatooni magaalaa Dabliinii injifate

0
Alamuu Gammachuu maaraatoonii magaalaa Dabliin, Aayerlaand, itti geggeeffameen morkattoota isaa hunda irratti ol’aantummaa boonsaa argate. Alamuun maaraatoonii Dabliin sa’aa 2:14:01 xumuruudhaan abbaa meedaaliyaa worqee...

Atleetonni Itoophiyaa dhiiraa-dhalaan maaraatoonii Fraankifart injifatan

0
Kallattii lameeniinuu, wolmorkii dhiiraa fi dhalaanis, atleetonni Itoophiyaa maaraatoonii Fraankifart moo’achuudhaan gootummaa isaanii akkuma baratame addunyatti agarsiisaniiru. Wolmorkii fiigicha maaratoonii worra dhiira jiddutti ta’een atleet...

Natsaannat Guddataa fiigicha wolakkaa maratoonii Vaaleensiyaa moo’attee

0
Natsaanat Guddataa, umriin 24, walakkaa maratoonnii Vaaleensiyaa (km 21) injifachuudhan atleetii Itoophiyaa isii jalqabaa taateerti. Natsaannat Guddataa fiigicha sa’aa 1:07:30 kan xumurte. Natsaannat Guddataa fiigicha...

Yoomiif Qajeelchaa wolmorkii Diamond League Biraasilsitti geggeefame injifate

0
Wolmorkii atleetiksii Diamond League 2015 magaalaa Braasilsitti geggeeffameen Yoomiif Qajeelchaa meetira 5000'n injifannoo guddaa argate. Yoomiif morkattota isaa irratti ol'aantummaa kan argate fiigicha daqiiqaa...

Ganzabee Dibaabaa mt 1500’n shaampiyoonaa addunyaa taate

0
Gootittiin atleetii Oromoo Ganzabee Dibaabaa fiigicha meetira 1500 daqiiqaa 4:08.09 xumuruudhaan haadha meedaaliyaa worqee ta’uu dandetteerti. Ganzabeen morkattoota isii irratti ol’aantummaa kana kan argatte...

Galatee Burqaa fiigicha Beejiingitti geggeeffameen injifannoo gonfatte

0
Fiigicha meetira 10,000 IAAF World Championship 2015 magaalaa Beejiingitti geggeeffame irraa qooda kan fudhatan atleetota Itoophiyaa sadi turan. Meedaliyaa argachuu kan danda’e garuu Galatee...

Gootittiin atleet Ganzabee Dibaabaa fiigicha mt 1500 rikoordii addunyaa cabsite

0
Gootittiin Oromoo atleet Ganzabee Dibaabaa fiigicha meetira 1500'niin rikoordii addunyaa kan cabsite wolmorkii atleetiksii Diamond League guyyaa har’aa Monaakotti geggeeffamen. Rikoordii mt 1500 cabsuuf...

Woldorgommii atleetiksii Siwiizerlaanditti ta’een Yoomiif Qajeelchaa 2ffaa ta’uun xumure; Siifan Hasan...

0
Gama atleetiksiitiin dirree Lausanne (Siwiizerlaand ) irratti wolmorkii oo’atu ture; guyyaa kaleessaa. Atleetonni keenya fiigicha gosa hedduu irraa qooda fudhatan. Irra jireessatti garuu qalbii...

Ganzabee Dibaabaa Paris Diamond League injifatte

0
Falamiin mt5000 jidduu dubartootaatti guyyaa har’a magaalaa Paaris dirree Staad di Fransitti geggeeffame irra jireessatti akkuma eeggametti kan xumurame. Fiigichi kuni akkuma durumaa kaase...

Paris IAAF Golden Diamond League irratti falamiin kan godhamu Ganzabee Dibaabaafi...

0
Bara kana isaan lamaanuu rikoordii m5000 cabsuuf kan isaaniif hafe sekondii yartuu ture. Erga barri 2015 eegalee atleetonni bebbeekamoon kunniin dirree falamii irratti wolhinqunnamne....
110,804FansLike
12,400FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe