Atleetonni keenya fiigicha Ispeen, Jaappaanii fi Turkitti geggeeffame injifannoon xumuran

0
Fiigicha fageenya km 9 IAAF Cross Country Atapuerca'tti, Ispeen, geggeeffame atleet Imaanaa Margaa daqiiqaa 25:02 galuudhaan injifate. Imaanaa Margaa dirree Atapuerca irratti wolmorkii kana kan...

Alamuu Gammachuu maaraatooni magaalaa Dabliinii injifate

0
Alamuu Gammachuu maaraatoonii magaalaa Dabliin, Aayerlaand, itti geggeeffameen morkattoota isaa hunda irratti ol’aantummaa boonsaa argate. Alamuun maaraatoonii Dabliin sa’aa 2:14:01 xumuruudhaan abbaa meedaaliyaa worqee...

Atleetonni Itoophiyaa dhiiraa-dhalaan maaraatoonii Fraankifart injifatan

0
Kallattii lameeniinuu, wolmorkii dhiiraa fi dhalaanis, atleetonni Itoophiyaa maaraatoonii Fraankifart moo’achuudhaan gootummaa isaanii akkuma baratame addunyatti agarsiisaniiru. Wolmorkii fiigicha maaratoonii worra dhiira jiddutti ta’een atleet...

Natsaannat Guddataa fiigicha wolakkaa maratoonii Vaaleensiyaa moo’attee

0
Natsaanat Guddataa, umriin 24, walakkaa maratoonnii Vaaleensiyaa (km 21) injifachuudhan atleetii Itoophiyaa isii jalqabaa taateerti. Natsaannat Guddataa fiigicha sa’aa 1:07:30 kan xumurte. Natsaannat Guddataa fiigicha...

Cheelsii, Man Yu, Arsenaalii fi Man Siitiin moo’atan. Riyaaliifi Baarseloonaan...

0
Taphoota Priimer Liigii torbaan kanaan Cheelsiin, Arsenaaliifi kilaboonni magaalaa Manchastar lamaan injifannoo gurguddaan xumuraniiru. Taphini Cheelsiifi Astoon Vilaa jiddutti geggeeffame 2 – 0’n kan raawwate....

Manchastar Yunaayitid garaagarummaa Man Siitii wojjiin qabu dhiphisee

0
Manchastar Yunaayitid taphicha suuta eegale.  Inumaa Saawuzhamtan ture goolii Graaziyaanoo Peeleen galcheen dursa fudhachuu kan danda’e. Ta’us garuu, garee taphattoota ciccimoo kanneen akka Antonii...

Cheelsiin Arsenaaliin yoo moo’atu Manchastar Siitiin Weest Hamiin injifatame

0
Hedduun namaa tasa kana hin eegne. Kanniin xiinxallaa kubbaa miilaa laatanis kuni ni ta'a jedhanii hin tilmaamne. Cheelsiin yeroo dheeraadhaaf injifatee dirree bayuu dagate...

Yoomiif Qajeelchaa wolmorkii Diamond League Biraasilsitti geggeefame injifate

0
Wolmorkii atleetiksii Diamond League 2015 magaalaa Braasilsitti geggeeffameen Yoomiif Qajeelchaa meetira 5000'n injifannoo guddaa argate. Yoomiif morkattota isaa irratti ol'aantummaa kan argate fiigicha daqiiqaa...

Ganzabee Dibaabaa mt 1500’n shaampiyoonaa addunyaa taate

0
Gootittiin atleetii Oromoo Ganzabee Dibaabaa fiigicha meetira 1500 daqiiqaa 4:08.09 xumuruudhaan haadha meedaaliyaa worqee ta’uu dandetteerti. Ganzabeen morkattoota isii irratti ol’aantummaa kana kan argatte...

Galatee Burqaa fiigicha Beejiingitti geggeeffameen injifannoo gonfatte

0
Fiigicha meetira 10,000 IAAF World Championship 2015 magaalaa Beejiingitti geggeeffame irraa qooda kan fudhatan atleetota Itoophiyaa sadi turan. Meedaliyaa argachuu kan danda’e garuu Galatee...
110,804FansLike
12,400FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe