Natsaannat Guddataa fiigicha wolakkaa maratoonii Vaaleensiyaa moo’attee

Atleetonni Itoophiyaa wolmorkii Vaaleensiyaa 1ffaa - 3ffaa ta'aniiti kan galan.

0
160

Natsaanat Guddataa, umriin 24, walakkaa maratoonnii Vaaleensiyaa (km 21) injifachuudhan atleetii Itoophiyaa isii jalqabaa taateerti. Natsaannat Guddataa fiigicha sa’aa 1:07:30 kan xumurte.

Natsaannat Guddataa fiigicha kana moo’achuu qofa osoo hintaane rikoordii haarawas,  sekondii 31’n fooyessuudhaan, galmeessisuu dandeetteerti.

Fiigicha wolakkeessa maratoonni Vaaleensiyaa kana atleetonni Itoophiyaa Worqinesh Dabalee fi Gannat Yaalew wolduraa duubaan 2ffaa fi 3ffaa ta’uudhan xumuraniiru.

Fiigicha wolakkeessa maratoonii Vaaleensiyaa kana irratti namoota hirmaatan kuma heddu keessaa 10,884, rikoordii haarawa, fiigicha xumuruu danda’aniiru.

Fiigicha worra dhiiraatiin atleetiin Keeniyaa Abrahaam Cherobeen kan, si’a2ffaaf wolitti aansee, injifateera.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.