Paarlaamaan Sanbata Dr Abiyyi Ahmadiin Muummicha Ministeraa godhee filata

0
172

Manni Maree Itoophiyaa (paarlaamaan) Sanbata dhufu Dr Abiyyi Ahmadiin Muummicha Ministera Itoophiyaa godhee akka filatu beekame.

Wolgahii paarlaamaa Sanbataa irratti, akka seera bulmaata ADWUI’tti, namni kaadhimamaa ta’ee dhiyaatu dura taa’aa ADWUI’ti. Paarlaamaa ADWUI’n dhuunfate keessatti carraan dorgomaan biraa as bayuu dhiphaadha. Kana jechuun Dr. Abiyyi akkuma salphatti muummicha ministeraa ta’ee filatama jechuudha. Paarlaamaa keessatti yaadni mormii ykn qeeqni, keessattu worra TPLF irraa, dhagayamuu mala. Garuu, Dr Abiyyi deeggarsa miseensota paarlaamaa OPDO fi ANDM  guddaa waan qabuuf carraan filatamuu irraa isa gufachiisuu hin jiru.

Dr Abiyyi dura taa’aa ADWUI ta’ee kan filatame dhuma wolgahii mana maree ADWUI kan torbaan tokkoof geggeeffamaa ture irratti. Iddoo dura taa’aa kanaaf, Dr Abiyyiin alatti, kaadhimamaa ta’anii kan dhiyaatan Shifarraa Shuguxee fi Dabratsiyoon Gabramikaa’el. Garuu Abiyyi morkattoota isaa sagalee guddaadhaan moo’achuu danda’eera. Haaluma kanaan filannoo kana irratti Dr Abiyyi sagalee 108 kan argate yoo ta’u, Shifarraa fi Dabratsiyoon wolduraa duubaan sagalee 59 fi 2 argataniiru.

Filatamuun Dr Abiyyi ummata biyyattii biratti gammchuu fi abdii jijjiirama uumeera.

Dr Abiyyii fi Oromoo hundaan baga gammaddan jenna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.