Muummichi Ministeraa, Dr Abiyyi Ahmad, kaabinee haarawa dhaaban

Kaabineen haarofni namoota haarawas, akkasumas isa duraa wolkeessas jijjiireera

0
298

Muummichi Ministeraa, Dr Abiyyi Ahmad, kaabinee haarawa dhaabaniiru. Kaabinoota kana keessatti Ob Umar Huseen, itti-aanaa pirezidaantii Oromiyaa, Daayireektara Gaaliiwwanii fi Gumruuka Itoophiyaa ta’udhaan muudamaniiru. Waajjirri galiin biyyattii kan Woyyaaneen keessatti goobdeedha. Akkasumas, Ob Mootummaa Maqaasaa Ministera Raayyaa Ittisaa ta’aniiru. Kunis laakkofsa Oromoota Komaand Poostii keessa jiran lama godheera. Ob Biraanuu Tsaggaayees Abbaa Alangaa Itoophiyaa ta’aniiru. Wolumaa galatti angoon sadeen kunniin yeroo kanatti ijoodha.

Gama birataiin Ob Abbaadulaa Gammadaa aangoo afyaa’ummaa gadi lakkisaniiru.

Guutuaa namoota akka haaratti Dr Abiyyi gara kaabinee isaatti fide ykn bakka woljijjiiree:

1. Obbo Shifarraa Shugguxee – Ministeeraa Qonnaa fi Qabeenyaa beelladaa
2. Obbo Siraaj Fageessaa – Ministeera Geejjibaa
3. Dr. Hiruut W/Maariyaam – Ministeera Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa
4. Amb. Tashoomaa Togaa – Ministeera Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa
5. Obbo Umar Huseen – Dareektara Ol. Abbaa Taayitaa Galii fi Gumuruk Itiyoophiyaa
6. Aaddee Uubaa Mohaammad – Ministeera qunnamtii fi Odeeffannoo
7. Dr. Ambachaw Makonnin – Ministeera Indaastirri
8. Obbo Mootummaa Maqaasaa – Ministeera Raayyaa Ittisaa biyyaa
9. Aaddee Fooziyaa Alii – Ministeera Aadaa fi Turiizimii
10. Obbo Ahmad Sheedii – Ministeera Dhimmoota Komunishinii Mootummaa Federaalaa
11. Obbo Janxirar Abbaaygizaw – Ministeera Misooma Magaalaa fi Manneeni
12. Obbo Mallasaa Alamuu – Ministeera Albudaa fi Inarjii
13. Obbo Birhaanuu Tsigaayee – Abbaa Alangaa waliigalaa Federaalaa
14. Aaddee Yalam Tsagayee -Ministeera dhimma dubartoota fi Daa’imanii
15. Obbo Malakuu Atbal – Ministeera Daldalaa
16. Dr. Amir Aman – Ministeera Eegumsa fayyaa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.