Dr Abiyyi kaabinee isaa boru paarlaamatti akka dhiyeessu beekameera

0
271

Siraaj Fageessaa, barreessaan Komaand Poostii fi ministerri Ittisa Biyyaa, kaabinee muummicha ministeraa Dr Abiyyi keessatti akka hin ammatamne barame. Siraaj Fageessaa hanga daqiiqaa dhumaatti Dr Abiyyi filtamuu hin qabu jedhee nama garee Woyyaanee waliin dhaabatee mormaa ture dha.

Dr Nagarii Leencoos bakka isaa dhabeera. Dr Nagariin gara sadarkaa Oromiyaatti gadi bu’eera. Namoota Dr Abiyyi filatamuu irra du’uu naaf woyya jedhaa ture keessaa inni tokko Dr Abraham Takastee, ministera Faayinaansii fi Diinagdee, ti. Hireen isaa maal akka ta’u hin beekamne. Jibbaa sadarkaa sanii baadhataa Dr Abiyyi waliin sadarkaa ministeraatti hojjachuun rakkisaa ta’uu mala.

Kaabineen Dr Abiyyi boru paarlaamaaf dhiyeessu keessatti fuulli haarofni akka mudhatutu eegama. Garuu, fuula beeknu keessaas worri ganduma san turan jiru. Dr Worqinaa Gabayyoo Ministera Haajaa Alaa akka ta’etti itti fufa. Ministerri Ittisa Biyyaa miseensa OPDO ta’uu mala oduun jettu jirti. Ob Mallas Alam (TPLF) Ministera Dhimma Kominikeeshinii akka ta’u beekameera. Shifarraa Shugguxee (Kibba) Ministera Qonnaa ta’eeti muudama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.