Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa

Kitaaba HAARAWA!  $/€ 29.99

siyaasa Oromoo.kitaaba haarawa
Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa. ‘Buy Now with PayPal’ kan jedhu cuqaasuudhaan kitaaba kana bitadhaa.

Kitaabni kun dhimmoota siyaasaa fi seenaa ijoo ta’an kan uf keessatti ammateedha. Kitaabichi kitaabota Afaan Oromoon haga ammaatti barraayaniin qabiyyeenis ta’ee akkaataa itti barraayeen adda. Kitaabni namni seenaa fi siyaas-diinagdee IOromoo irratti hubannoo cimaa qabaachuu fedhu dubbisuu qabu kana.

Address (teessoo) keessan gara [email protected] ergaa. Kitaabichi guyyaa muraasa keessatti poostaadhaan isin bira gaya. Kan poostaa Euro 5 gatii kitaabichaa irratti dabaluu hin dagatinaa. Galatoomaa.