Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa

Kitaaba HAARAWA!  $/€ 29.99

siyaasa Oromoo.kitaaba haarawa
Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa. ‘Buy Now with PayPal’ kan jedhu cuqaasuudhaan kitaaba kana bitadhaa.

[wpecpp name=”Siyaasa Oromoo” price=”29.99″ align=”center”]

Kitaabni kun dhimmoota siyaasaa fi seenaa ijoo ta’an kan uf keessatti ammateedha. Kitaabichi kitaabota Afaan Oromoon haga ammaatti barraayaniin qabiyyeenis ta’ee akkaataa itti barraayeen adda. Kitaabni namni seenaa fi siyaas-diinagdee IOromoo irratti hubannoo cimaa qabaachuu fedhu dubbisuu qabu kana.

Address (teessoo) keessan gara [email protected] ergaa. Kitaabichi guyyaa muraasa keessatti poostaadhaan isin bira gaya. Kan poostaa Euro 5 gatii kitaabichaa irratti dabaluu hin dagatinaa. Galatoomaa.