Haleellaa Yunivarsiitii Keeniyaa irra Al Shabaab geesseen 147 du’anii 70 ol madoo ta’an

0
464

Rukuttaa Yunivarsiitii Garissaa biyya Keeniyaatti argamu irratti raawwatameen lubbuun barattoota 147 galaafatamuu poolisiin biyyattii ibse. Kanniin madoo ta’an 70 ol ta’uunis beekameera. Kanniin madaa hamaan hubaman gara hosptaala naayroobitti geeffamuun isaanii beekameera.

Haleella kana kan raawwatan hidhattoota garee Al Shabaab 5 ta’uu isaaniitu himama. Hidhattoonni kunniin Kilaashii hidhachuun alatti mudhii isaaniis dhukaatuun marsanii turan. Yeroo humni nagaa biyyattii iggitii sa’aa 12 oliif turetti xumuru latuuf tankaarfii dhumaa fudhatetti, hidhatoonni Al Shabaab afranuu dhooyuudhaan humna naaga biyyattii hanga tokko irra hubaatii xixiqqaa geessuu danda’aniiru. Hidhattoonni kunniin 4 du’anii 1 too’annaa humna nagaa jala ooluun beekameera.

Haleellaan kuni kan raawwate har’a gara sa’aa ganamaatti yeroo barattoonni heddu hirribaa hinka’initti. Xiyyeeffannan rukkutaa kanaa irra guutummatti barattoota yunivarsiitichaa kanniin amantaa kiristaanaa hordofan ta’uunis hubatameera. Ammatti akka ragatti kan tuqame, barattoota Muslimaa sagada Subiif masjiida keessa turan irra wonti gaye tokko jiraachuu dhabuu isaati.

‘Sagalee dhukaasaa heddutu ture. Kan woraanni dhukaasa wolgeeddaru fakkaata,’ jedhe Collins Wetangula haalli yeroo san ture maal akka fakkaatu yoo gabaastotatti himu.  Hidhattoonni haleellaa kana raawwatan sagalee isaanii olqabaa afaan Suwaahiliitiin ‘nuti Al Shabaab’ jedhaa turuu isaaniis dubbateera.

Yeroo haleellaan raawwataa ture sanitti barattoonni heddu doormii ufitti cufuufii kanniin biroo ammoo osoo itti dhukaasamu dheessuu isaaniis Augustine Alanga APti himeera. Ija isaatiin hidhattoota 5 fuula isaaniitti haguuggatan arguu isaas ragaa bayeera.

Dubbi-himaan Al Shabaab Alii Mohaamud Ragee gareen isaanii haleellaa raawwatame kanaaf kan itti gaafatamummaa fudhatu ta’uu eeree; woraanni isaanii mooraa yunivarsiitichaa keessatti tankaarii guddaa geggeessaa turuu isaa raadiyoo Somaalee tokkotti bilbilaan himeera.

Gareen Al Shabaan torbee dabre keessa hoteela Makka-al-Mukarramaa magaalaa Moqadishuutti argamu sa’aa 12 oliif dhuunfatee du’a namoota 24f sababa ta’uun niyadatama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.