Fiilmiin Ajaa’iba jedhamu magaalota Amerikaatti daawwannaaf dhiyaatuuf

0
1360

Fiilmiin Afaan Oromoo Ajaa’iba jedhamu Ebla 4 magaalaa Chikaagootti ummataaf dhihaata, akka ibsa daayireektarichaa Saamson Maarqoositti.

Akka Saamson VOA Afaan Oromootti himetti qabiyyeen fiilmii Ajaa’ibaa jireenya namoota biyya oromaa jiraatan kanniin umriin wolhinginne garuu wolfuudhanii woliin jiraatu irratti xiyyeeffata. Fiilmiin kuni bu’i bayii maatii jidduu dhimma jaalalaan wolqabatee jiru irratti kan fuulleffateedha.

Fiilmiin kuni maqaa obsee jedhuun kan eegale. Garuu, gara boodaatti moggaasni maqaa fiilmichaa gara isa Ajaa’iba jedhutti geeddaramuusaa dubbata Saamson. Akka ibsa  Daayireektera fiilmii kanaatti, fiilmichi senaa gaddaafi gammachuun kan guutameedha.

Saamsonifi fiilmiin kuni isa jalqabaa miti. Daayireekteriin kuni kana duras fiilmii Agartuu Barraaqaa jedhu hojjatee ummata isaa biraan gayee ture.

Fiilmiin kuni magaalaa Chikaagoon alatti magaalotii Ameerikaa Kaabaa heddu keessatti kan daawwannaa ummataaf dhihaatu ta’uu isaati kan dubbatamu.

Woggoota lamaan kana tattaafiin fiilmii Afaan Oromoon guddisuuf godhamu cimaa kan dhufe fakkaata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.