Facebook satalaayitiidhaan intarneetii ummata Afrikaa biraan gayuuf qophiirra jira

0
169

Dhaabbanni Facebook garee saatalaayitii Eutelsat (Faransaayii) woliin ta’uudhaan tajaajila intarneetii gama saatalaayitiin darbu kafaltii malee ummata ardii Afrikaa biraan gayuuf xumura irra gayaniiru. Kallattiin xiyyeeffannaan Facebook ardii Afrikaa naannoo hanqinni intarneetii hedduminaan mul’atu Handaara Saharaa gadiiti.

Facebook dhaabbata Spacecom (Israa’el) woliin ta’uudhaan saatalaayitii AMOS-6 jedhamtutti dhimma bayuuf deema. Saatalaayitiin AMOS-6 dhuma woggaa kanaatti kan gara samiitti ergamtu ta’uunis beekameera. Garuu, hanga wolakkeessa bara 2016’tti tajaajila intarneetii gara Afrikaatti tamsasuu hineegaltu.

Yeroo saatalaayitiin tuni guutummatti tajaajila intarneetii laachuu eegaltetti ummanni naannoo Baha, Dhihaafi Kibbaa Afrikaa jiraatan hedduun isaanii fayyadamtoota akka ta’uuf deemaniidha kan ibsame. Tajaajilli kuni namoota bilbila intarneetii qabachuu danda’u hundaaf akka ta’utti yaadameeti kan qophaaye. Tajaajila kana argachuuf dirqama abbaa Galaxy S6, IPhone 6 fi HTC M9 fi Nexus 5 ta’uun nurra hinjiru.

‘Kaayyoon Facebook ummata aadunyaa wolqunnamsiisuudha,’ jedhe mataan projeektii kanaa Chris Daniel. ‘Kana dhugoomsuu irratti saatalaayitiin shoora guddaa taphatti.’

Facebook kan jedhu, tajaajilli kuni yoo eegale, ummanni miliyoona heddutii laakkawamu taajajila intarneetii ijoo kanniin akka Facebook, Wikipedia, marsaalee hojii, odeeffannoo qilleensaa, marsalee oduufi oduu ispoortii kafaltiidhaan alatti argachuu nidanda’u.

Yeroo adunyaa hunda irratti intarneetiin mana hunda seenetti ardiin Afrikaa ammas dheebuu intarneetiin dararamaati kan jirtu. Projeektiin Facebook kuni dheebuu ummataa baasuu irratti gumaacha nigodha abdii jedhutu jira.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.