Baqattoonni 24 hedduun isaanii lammiiwwan Itoophiyaa ta’an Galaana Diimaa irratti dhuman

0
804

Ministerri Haajaa Biyya-keessaa (MHB) Yamanii reeffi baqattoota Aafrikaa 24 galaana irraa guuramuu ibse. Reeffi baqattoota kanniinii kan argame eegdota daangaa galaana biyyattiitiin.

Akka ibsa MHB tti hedduun baqattota galaanni nyaatee kuni baqattoota Itoophiyaati. Tarii kanniin lubbuun hafan yoo jiraate dhaqqabuuf jecha yaaliin barbaaduufi baraaruu Galaana Diimaa irratti itti fufee jira.

Akka ibsa Dhabbata Baqattoota Addunyaatti (DBA) woggatti baqattoota heddutu imala baay’ee hamaafi lubbuu irratti gaaga’ama fidu kana irratti bobba’an- biyyoota gaanfa Aafrikaatii gara Yamanii ce’uuf. Kaniin keessaa namoonni galaanni nyaatu xiqqaa miti. Bara 2014 keessa qofatti baqattoota 200 oltu galaana irratti dhume, akka galmeen DBA agarsiisutti.

Tarii kan dhuman, qurxummiin nyaataman heduu tilmaama DBA ol ta’uu danda’a yaada jedhutu jira. Kanniin galmeen hinbeekne, dhumachuu isaanii eenyuu quba hinqabne hindhabaman waan ta’eef.  Keessumattuu baqattoonni akkuma dangaa Somalee gadi lakkisaniin dhidhiman kan beeku, lakkofsa isanii quba qabu hinjiru jedhama. Hedduun gabaasa DBA worra qarqara daangaa Yamanitti dhumanii laakkayuu irratti kan xiyyeefate.  AP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.