Zimbaabween baqattoota heddu humnaan gara Itoophiyaatti deebiste

Namoonni kunniin humnaan gara Itoophiyaatti darbamuun isaanii balaaf isaan saaxiluu ni mala sodaan jedhu jira.

0
144

Zimbaabween baqattoota Itoophiyaa 34 seeraan ala daangaa biyyattii cabsanii seenaniiru jette humnaan gara Itoophiyaatti deebiste. Akka ibsa Zimbaabiweetti lammiileen Itoophiya kunniin bakka Marondera  jedhamuutti kan qabamanii hidhaadhaaf saaxilaman.

Lammiiwwan Itoophiyaa waraqaadhaan ala Zimbaabwee seenuu isaaniitiif yakkaman keessa ijoolleen umrii 12 ni argamu.

Lammiiwwan Itoophiyaa Zimbaabwee keessatti qabaman kuni lubbuu baafachuudhaaf jecha kan baqatan ta’uu ibsaniiru. Hawiin lammiilee Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa seenuu ta’us mootummaan Zimbaabwee qabee gara Itoophiyaatti darbeera.

Lammiilee Itoophiyaa gara Afrikaa Kibbatti baqatan yeroo heddu  Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Zaambiyaa, Maalaawii, Mozambikii fi Zimbaabwee keessatti rakkoon ciccimaa akka hidhamuu, dhibamuu, saamamuu, bineensaan nyaatamuu fi gara Itoophiyatti humnaan darbatamuutu isaan mudata.

Namoonni kunniin humnaan gara Itoophiyaatti darbamuun isaanii balaaf isaan saaxiluu ni mala sodaan jedhu jira.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.