Xayyaarri Itoophiyaa Dabliinii gara Waashingitan balali’aa ture hatattamaan akka bu’u taasifame

0
135

Xayyaarri Daandii Itoophiyaa, Boeing 787 Dream-liner, magaalaa Dabliinii (Ireland) gara Waashingitan (USA) balali’aa ture, ET500, rakkoo motora irraa gayeef jecha hatattamaan Dabliinitti deebi’ee akka bu’u taasfifamuu, Independent gabaaseera.

Xayyaarri Daandii Itophiyaa sa’aa tokkoof wolakkaaf erga balali’aa turee booda motorri xayyaarichaa tokkochi hujii kan dhaabe. Sana booda ture xayyaarichi hatattamaan deebi’ee magaalaa irraa ka’etti, Dabliin, akka bu’u kan taasifame.

Xayyaarichi imala kan eegale Boolee, Finfinnee, irraa ture. Dabliinitti bu’ee erga boba’aa guuttatee booda kan gara Waashingitanitti fuulleffate.

Xayyaarri Daandii Itoophiyaa, ET500, gara Waashingitan balal’aa ture kuni imaltoota 300 fe’e akka tures beekameera. Balaan imaltoota irra gaye tokkos akka hin jirre beekkameera.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.