Hidhattoonni garee Bokoo Haraam kaaba-baha Naayjeeriyaatti 150 ajjeesan

0
90

Hidhattoota garee Bokoo Haraam ta’uu hinoolle kanniin jedhaman kaaba-baha Naayjeeriyaatti namoota 150 oli ajjeesuun isaanii gabaafame. Ajjechaan jiraattota irratti raawwate kuni gochoota heduu suukkanneessaa jedhaman keessa isa tokko ta’uunis himameera.

Baay’een namootaa kan ajjeefaman masjiida keessatti bakka isaan salaata magriibaa salaataa turanitti, akka worri ijaan argan ragaa bayanitti. Tokko isaa, xiqqaa guddaan, osoo gargar hinbaasin kan ajeesaa turan. Kanniin harka hidhattootaatti kufan ijoolleefi dubartootas dabalata. Daa’imni ganna afuriis kanniin lubbuu dhaban keessaa isa tokko. ‘Kan hedduu nama gaddisiisu,’ jedha koloon, ‘erga ajjeesanii booodas reffattis ibidda qabsiisuu isaaniiti.’

Ajeechaan kuni kan raawwate roobii galgala. Hidhattoonni Bokoo Haraam heddutti laakkawaman baadiyaa sadi naannoo Bornootti argaman keessa burraaquudhaan manniinitti ibidda kan qabsiisan.

Baadiyaa Kukawaa jedhamu qofa keessatti namoota 97tu hidhatootaaan ajjeefame. Jiraataan baadiyaa sanii kan du’a miliqe tokko reeffa namoota dhumanii hunda laakkayuu isaa AFPtti himeera. Kanniin maatii guutuu dhabanis jiraachuu isaanii dubbateera.

Baadiyoota lama biroo naannoo magaalaa Mongunootti argamanittis hidhattoonni namoota 48 ajjeesanii 11 madeessuun isaanii himameera. Kanniin lubbuun bayan osoo rasaasni itti roobu miliquu danda’uu isaaniis dubbataniiru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.