Baqattoonni Somaaleefi Afgaanistaan 14 baaburaan Masedooniyaa keessatti ajjeefaman

0
412

Baqattoonni 14 altokko kan ajjeefaman halkan kaleessaa naannoo sa’aa 20:30 GMT osoo daandii baburaa qabatanii dukkana keessa deeman ture kan baaburri imaltoota wolirratti isaan fixe. Baqattoonni kunniin lammiilee Somaaliyaatiifi Afgaanistaan ta’uu poolisiin Masedooniyaa ifa godheera. Yeroo balaan kuni gayutti baqattoota naannoo 50 ta’antu wojjiin imalaa ture jedhama. Bakki balaa kunis miilaafi baaburaan alatti bira gayuun kan hindanda’amne ta’uunis ibsameera.

imala baqattootaaBaaburri  imaltootaa magaalaa Tesaloonqee (Greek) irraa gara magaalaa Beelgireed (Sarbiyaa) imalaati kan ture.  Baqattoonni biyyaafi daandii waan hinbeekneef ta’uu hinoolle kan daandii baaburaa qabatanii deemaa turaniif shakkii jedhutu jira. Garuu yeroo baaburri isaanitti dhiyaatutti maaliidhaaf daandii baaburaa gadi dhiisuu isaan dhoorge wonti  hanga ammaatti poolisiin biyyattii ifa godhe tokko hinjiru.

Baqaattooni heddu yaalii biyyoota Awrooppaa Dhihaafi Kaabaa seenuu kan eegalan imala Turk irraa gara Greekitti godhaniin. San booda dooniin Xaaliyaanii senuuf carraaqu. Yaaliin kuni hinmilkoofne taanaan miilaafi konkolaataan biyyoota akka Masedooniyaa, Kosovoo, Sarbiyaa fi kanniin akka Sloovaakiyaa qaxxaamuruun Xaaliyaaniifi kanniin biroottis ce’uuf yaalii dadhaabbsiisaafi obsa fixachiisaa godhu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.