Arsenaaliifi Riyaal Maadriid kanniin muummee liigii irra jiranitti dhiphisan

Taphni Priimer Liigii Ingiliiz guddichi torbaan kanaa isa Man U fi Man Siitii jiddutti dilbata ta'uu

0
401

Arsenaal 1 – 0n Barnileey injifachuudhaan abdii liigiicha injifachuutti lubbuu hore. Injifannoon har’aa addaaddummaa Arsenaaliifi Cheelsii jidduu jiru gara qabxii afuriitti dhiphiseera.  Goolii Arsenaaliin injifataa taasiste kan kiyyoo keessa marmarse Aaron Remsiiti. Arsenaal isa har’aa dabalatee taphoota 8 wolitti aansee injifachuu danda’eera.

Boru Cheelsiin Kuwiins Paark Reenjers woliin falamaa seena.  Akkasumas Manu U fi Man Siitiin tapha darbiitti Manchastar geggeessu.

La Liigaa Ispeenitti Baarseloonaan qabxii gate. Baarseloonaan daqiiqaa 30n jalqabaa keessatti goolii Messiifi Naaymaar galchaniin dursuu danda’us qabxii 3 qabatee dirree gadi lakkisuu hindandeenne. Gareen Siviyyaa goolii daqiiqaa 38ffaafi 84ffaa irratti lakkofsiiseen Baarseloonaa wojjiin qabxii qoodatee bayuu danda’eera.

Gama birootiin taphni garee Riyaal Maadriidiifi Eyber jiddutti guyyama har’aa geggeeffame 3 – 0n xumurame: injifataan Riyaal Maadriid. Maadriidiif gooliiwwan kan laakkofsiisan Ronaaldoo, Checheritoofi Jesseedha. Injifannoon kuni addaaddummaan Baarseloonaafi Maadriid jidduu jiru gara qabxii lamaatti akka gadi bu’u taasiseera.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.