Arsenaal injifate. Cheelsiifi Manchastar lamaan morkattoota isaanii woliin qabxii qooddatan

0
Cheelsiin qabxii 3 Priimer Liigii ittiin hoogganaaru tikfachuu danda’e. Kuni erga Cheelsiin Saawuzhamton woliin 1 – 1 gargar bayeeti. Manchastar Siitiin dirree isaa irratti...

CL: Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus marsaa itti aanutti dabran

0
Garee 32 Shaampiyoonaa  kilaboota Awurooppaa irratti hirmaatan keessaa kilaboonni 4 wolakkeessa xumuraaf dhiyaatan beekkaman. Kilaboonni  wolakkeessa xumuraaf dabran Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus...

Galii taphattotaa: Ronaaldoo, Mesiifi Zilaataan Ibrahimovich sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa qabatan

0
Dirree kubbaa irratti taphataa kamtu caalaan, irra jireessatti Ronlaadoofi Mesii wolbira qabaa, falamii yeroo hedduuf adeemaa tureedha. Isa kanatu san caalaa, bifa wolnama hindhabsiisneen,...

Arsenaalii fi Cheelsiin Injifataman; Manchastar Siitiin Cheelsitti dhiphise

0
Daqiiqaan afurtanii-shanan jalqabaa Arsenaaliifis ta’ee deeggartoota isaa hundaaf kan rifannootaa, wonti hineegne keessatti raawwate ture. Taphni jalqabeen osoo qajeelatti hinbeekamne kan Piiter Krawuch goolii...

Gaanaafi Iyvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfachuuf Dilbata dirree seenu

0
Jalqabaa kaasee waancaaf nidhihaatan jedhamanii kanneen eeggaman keessa jiru Gaanaafi Iyvoorikoost.  Tilmaamni taajjabdootaafi beektota kubbaa miilaa  dhugaa ta’ee kunoo gareen lamaanuu morkattoota isaanii hunda...

Manchastar Yunaayitid Arsenaaliin 2 – 1n injifatamee FA Cup ala ta’e

0
Gareen Arsenaal garee Manchastar Yunaayitid 2 - 1n moo'achuudhaan tankaarfii guddaa gara geeba FA Cup wolitti aansee moo'achuutti godhe. Arsenaal, Manchastar Yunaayitidiin dirree 'Old...

Arsenaaliifi Riyaal Maadriid kanniin muummee liigii irra jiranitti dhiphisan

0
Arsenaal 1 - 0n Barnileey injifachuudhaan abdii liigiicha injifachuutti lubbuu hore. Injifannoon har'aa addaaddummaa Arsenaaliifi Cheelsii jidduu jiru gara qabxii afuriitti dhiphiseera.  Goolii Arsenaaliin...

La Liigaa Ispeenitti Maadriid, Baarseloona fi At. Maadriid injifatan. Messiin rikoordii...

0
FC Baarseloonaan tapha isaa torbaan kanaa goolii 5 - 1 morkataa isaa garee Siviyyaa qaanfachiise. Tapha kana irratti Li’ooneel Messiin goolii 3, Neymaar 1,...

Cheelsiin Priimer Liigii Ingiliiz bara 2014/15 injifate

0
Cheelsiin Priimer Liigii Ingiliiz bara 2014/15 injifate. Cheelsiin injifannoo kan gonfate tapha guyyaa har’aa dirree isaa Staanfoord Briij irratti garee Kiristaal Paalaas wojjiin taasiseen....

Ayvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfatte

0
‘Kilabii kee wojjiin yoo injifattu waan raajiidha. Biyya kee wojjiin yoo ta’e ammo waan hinamanamneedha,’ jedhe Yaayaa Turee erga biyyi isaa waancaa Aafrikaa 30ffaa...
110,804FansLike
12,400FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe