Arsenaal tapha FA Cup isa marsaa itti aanutti dabre. Cheelsiifi Manchastar...

0
Taphoonni torbaan kana biyya Ingiliizitti geggeefaman taphhoota FA Cup dha.  Taphoota FA Cup kana irratti hundi hinmoo’anne, hundis qabxii gahaa hinarganne. Kanniin injifatan, marsaa ...

Gareen Braazil ‘Selecao’n Kufaatii Geeba Addunyaa 2014 Irraa Dandamate

0
Gareen Braazil kufaatii maaltu akka isa irra gaye beektu, yaadattu- namoonni geeba addunyaa bara 2014 duukaa buutan. Geebni dachii isii irratti qopheesite harka isii...

Manchastar lamaan, Cheelsiifi Baayer Muniik injifatan. Arsenaal qabxii gate

0
Taphoota Primer Liigii Ingiliiz guyyaa har’aa garee garagaraa jiddutti ta’een gareen Cheelsii, Manchastar Yunaaytidii fi Manchastar Siitiin injifannoo goonfatan. Gama biraatiin gareen Arsenaal, West...

Taphoota Priimer Liigii Ingiliiz sanbata kana geggeeffame Arsenaaliifi Manchastar Siitiin injifannoon...

0
Woldorgommii guyyaa har'aa kilaboota addaddaa priimer Liigii Ingiliiz jiddutti geggeeffameen Arsenaaliifi Manchastar Siitiin yoo injifatan, Manchastar Yunaayitid moo'atame. Cheelsiin  morkataa isaa woliin qabxii qoodamuuf...

Taphootaa Liigii Shaampiyoonaa Awrooppaa geggeeffameen Arsenaal, Cheelsii, Baarseloonaa, Riyaal Maadriid fi...

0
Taphoota gareelee adda addaa biyyoota Awurooppaa jiddutti ta’een kanneen ni injifatan jechuun eeggaman injifatan, garuu wonti hineeggamne tokko tokko hin uumamne jechuun hindanda’amu. Taphni...

Kiristiyaanoo Ronaaldoon FIFA Ballon d’Or bara 2014 injifate

0
Taphattoota 3 turan kan dorgommii Ballon d’Or bara 2014f cuunfamanii dhihaatan: Ronaaldoo, Messiifi Manu’eel Nu’eer turan.  Yeroo dheeraadhaaf isa kana, santu injifata jedhamaati mormiifi...

Arsenaal, Man U fi Cheelsiin taphoota har’aa injifannoon goolaban

0
Taphoota sanbata har'aa kilaboota Priimer Liigii Ingiliiz heddu jiddutti geggeeffameen kilaboonni gabatee Priimer Liigii irrati sadadarkaa ol'aanaa irra jiran hundi morkattoota isaanii moo'achuu danda'aniiru....

La Liigaa Ispeenitti Riyaal Maadriid yoo injifatu Baarseloonaan Nu Kaampitti moo’atame

0
Taphoota kilaboota La Liigaa Ispeen jiddutti geggeeffameen oduun guddaan torbaan kanaa rifannoota injifatamuu Malaagaa irraa Baarseloonaa mudateedha- sanuu Nuu Kaampitti. Baarsaan 1 – 0...

Manchastar, Arsenaal, Cheelsii fi Manchastar Siitiin yoo injifatan, Liivarpuul ammas qabxii...

0
Taphoota Priimer Liigii torbaan kana geggeeffameen kilaboonni hedduu rukutaman, qabxii gatan Liivarpuuliifi Niwuukaasel Yunaayitid dha. Liivarpuul harka Manchastaritti fundura daawwattoota 75,000 tti kan 3...

Arsenaal injifate. Cheelsiifi Manchastar lamaan morkattoota isaanii woliin qabxii qooddatan

0
Cheelsiin qabxii 3 Priimer Liigii ittiin hoogganaaru tikfachuu danda’e. Kuni erga Cheelsiin Saawuzhamton woliin 1 – 1 gargar bayeeti. Manchastar Siitiin dirree isaa irratti...
110,804FansLike
12,400FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe