Addunyaa ispoortiitti qabeenyaan Riyaal Maadriid 1ffaa; Baarseloonaafi Manchastar 4ffaa fi 5ffaa...

0
Akka gabaasni barruu Forbes ifa godhetti qabeenyaan gareen ispoortii gosa kamiiyyuu addunyaa tana irratti Riyaal Maadriid hindursu. Riyaal Maadriid ol’aantumma qabeenyaa garee ispoortii hundarratti...

Shiweeyinistaayigerfi Rahiim Sterliing Manchastaritti godaanan; waa’een S Raamos, K Benzemaafi Di...

0
Oduun oo’aan ammaa isa gooliifi geebaa miti; isa taphattoonni kilabii isa tokkoo gara isa biraatti daddarbuu addeessu malee. Kanumaan wolqabatee oduun gurguddaan kan dhagayamaa...

Taphataan Riyaal Maadriid Iker Kasiyyaas Poortoof mallatteessuuf

0
Hanga yeroo dhihootti qillensa oduu ture. Amma garuu oduu mirkanaaye. Taphataan beekamaan, fuula Riyaal Maadriid hanga jedhamuutti kan gaye, Iker Kasiyyaas Riyaal Maadriidn gargar...

Galii taphattotaa: Ronaaldoo, Mesiifi Zilaataan Ibrahimovich sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa qabatan

0
Dirree kubbaa irratti taphataa kamtu caalaan, irra jireessatti Ronlaadoofi Mesii wolbira qabaa, falamii yeroo hedduuf adeemaa tureedha. Isa kanatu san caalaa, bifa wolnama hindhabsiisneen,...

Jaavii Hernaandeez Baarseloonaa gadilakkisuun isaa mirkanaaye

0
Kan Baarseloonaa beeku hundi Jaaviiyeer ‘Jaavii’ Hernaandeez hinbeeku jechuun nama dhiba. Jaaviin woggoota 17 argaa Baarseloonaaf fuula, dirree taphaa irratti ammaoo motora ta’ee tajaajilaa ture....

Cheelsiin Priimer Liigii Ingiliiz bara 2014/15 injifate

0
Cheelsiin Priimer Liigii Ingiliiz bara 2014/15 injifate. Cheelsiin injifannoo kan gonfate tapha guyyaa har’aa dirree isaa Staanfoord Briij irratti garee Kiristaal Paalaas wojjiin taasiseen....

CL: Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus marsaa itti aanutti dabran

0
Garee 32 Shaampiyoonaa  kilaboota Awurooppaa irratti hirmaatan keessaa kilaboonni 4 wolakkeessa xumuraaf dhiyaatan beekkaman. Kilaboonni  wolakkeessa xumuraaf dabran Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus...

Arsenaaliifi Riyaal Maadriid kanniin muummee liigii irra jiranitti dhiphisan

0
Arsenaal 1 - 0n Barnileey injifachuudhaan abdii liigiicha injifachuutti lubbuu hore. Injifannoon har'aa addaaddummaa Arsenaaliifi Cheelsii jidduu jiru gara qabxii afuriitti dhiphiseera.  Goolii Arsenaaliin...

Arsenaal, Man U fi Cheelsiin taphoota har’aa injifannoon goolaban

0
Taphoota sanbata har'aa kilaboota Priimer Liigii Ingiliiz heddu jiddutti geggeeffameen kilaboonni gabatee Priimer Liigii irrati sadadarkaa ol'aanaa irra jiran hundi morkattoota isaanii moo'achuu danda'aniiru....

Manchastar Yunaayitid Arsenaaliin 2 – 1n injifatamee FA Cup ala ta’e

0
Gareen Arsenaal garee Manchastar Yunaayitid 2 - 1n moo'achuudhaan tankaarfii guddaa gara geeba FA Cup wolitti aansee moo'achuutti godhe. Arsenaal, Manchastar Yunaayitidiin dirree 'Old...
110,804FansLike
12,400FollowersFollow
1,520SubscribersSubscribe