DhDUO’n Jaarmayaalee Oromoo hunda waliin hojjachuuf qophii ta’uu isii ibsite

By Abdii F. Sabaa

0
212

DhDUOn marii Adaamatti  geggeessaa jirtu irratti jaarmayaalee siyaasa Oromoo hunda, kanniin biyyaa fi biyyaan ala  jiran, waliin hojjachuudhaaf qophii ta’uu isii ibsite. DhDUO’n murtee kanarra gayuun isii tankaarfii sirriiti. Ammas, murtiin DhDUO’n dabarsite kuni murtii Oromoo humneessu. Murtiin kuni murtii dantaa Oromoo tiksuu isaan dandeessisu. Tankaarfiin kuni hujitti jijjiirame taanaan tankaarfii qabsoo Oromoo sadarkaa itti aanutti ceesisuudha.

Jaarmayaaleen Oromoo biyyaa fi biyya alaa jiran lakkofsaan heddu. Kanniin biyya alaa jiran keessa ABO’n jaarmaya Woyyaaneen shororkeessaadha jettee labsite. Dhimma kana DhDUO’n bifa kamiin akka hujitti jijjiirtu ammatti beekamuu dhabus, kallattiin bulchiinsi Lamma Magarsaatiin kaayame kun gaarii fi hegeree Oromoof abdachiisaadha. Gochaan argisiisuun ammoo murteessaa fi waan yeroon itti laatamuu qabuu miti.

Labsii DhDUO kana ADWUI’n bifa kamiin akka ilaalu ammatti wanti beekamu hin jiru. Wanti labsame kuni eebba ADWUI irraa argateeti jechuun nama dhibus quba hin qaban jechuun ammoo rakkisaadha. Akkuma beekamu yeroo ammaatti humnoonni ADWUI keessa jiran kallattii garagaraatti wolharkisaa jiraachuun isaanii ifa. Tankaarfiin DhDUO kun ADWUI dhawaata dhawaataan gargar hiikkataa deemaa jiraachuu isaaf tarii agarsiisa biraati. #IsinWaliinJirra

Barreessaa karaa [email protected] qunnammaa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.