Burkiinaa Faasoon mootummaa cee’umsaa Mikaa’el Kafaandoon hoogganamu dhaabbatte

0
272

Koreen addaa Burkinaa Faasoo Ministera Haajaa Biyya Alaa (MHBA) durii kan ta’e Mikaa’el Kanfaadoo (umrii 72) perezidaantii mootummaa cee’umsaa godhee filate. Kanfaadoon perezidaantii biyyattii ta’ee tura hanga filmaata woliigalaa Sadaasaa bara 2015 jechuudha. Kanfaadoon, MHBA duraanii, kan filatame koree biyyoolessaa nama 23 ufkeessaa qabuun. Koreen kuni bakka bu’oota angawoota woraanaa, dhaabbilee amantaa fi hawaasaa, fi garee mormituu siyaasaa irraa namoota wolitti dhufan irraa kan ijaarameedha.

‘Koreen kuni akka hiree biyyattii yeroodhaaf qajeelchu nafilateera. Kuni anaaf kabajaa guddaadha. Dhimmicha siranaan irratti hojjadha’ jechun Kanfaandoon gaazexessootaafi koree isa filatetti dubbate.

Fonqolchaa perezidaantii Blees Kompaa’oree booda, koloneel Izaak Ziidaa angoo fudhatee, heera biyyattiis diigee ture. San booda angawoota Burkiinaa Faasoo irratti dhiibbaan bifa garagaraa godhamaa ture, akka angoo gara ummataatti deebisaniif jecha. Gamtaan Aafrikaa angawoonni woraana biyyattii yeroo torbaan lama hincaalle keessatti taaytaa ummatatti hindeebisan taanaan qoqobbii akka irratti gatu sodaachisee ture. Egaa dhiibbaa wolirraa hincinne kana MHBA duraanii Kanfaadoon perezidaantii mootummaa cee’umsaa ta’ee akka filatamu kan dandeessise.

Kanfaandoon yeroo addaddaatti mootummaa Blees Kompaa’oree jalatti angoo gurguddaa qabaachaa ture.  MHBA biyyattii ta’uun alatti, bakka bu’aa Burkiinaa Faasoo Gmtaa Biyyoota Addunyaa (UN) ta’uudhaan tajaajileera. Kaadhimamaa perezidaantii cee’umsaa ta’uu isaa angawoonni woraana biyyattii mormanii turan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.